054-4666879

ATI – נייד וקבוע

Analytical Technology Inc –  לאתר היצרן

גלאי נייד עם “חיישנים חכמים” מתחלפים – PORTASENS D16
גלאי נייד המאפשר ביצוע בדיקות נוכחות של גז מסוכן במקומות אחסון של גלילי גז, סביב מכונות הייצור, במחברים של צנרת הגז וגם בחללים מוקפים, לפני הכניסה אליהם.

תכונה ייחודית של המכשיר החדש מאפשרת מדידה של מספר גדול של גזים שונים, וזאת רק על ידי הכנסת החיישן המתאים והמכויל לתוך המכשיר.
כלומר, ניתן להשתמש במכשיר אחד כדי למדוד ולנטר 60 גזים ואדים שונים. ניתן לעבור ממדידה של גז מימן למשל, למדידה של גז אמוניה, בפחות מדקה אחת!

המכשיר מצויד במשאבת דגימה וגם באוגר נתונים המאפשר תכנות מראש של מועדי הדגימה, לפי צורכי המשתמש. החיבור למחשב מאפשר את פריקת הנתונים והכנה של דוח עם תוצאות הדגימה. למשל, ניתן לבצע מעקב אחר ריכוז הגז באתר מסוים במשך 8 ימים רצופים, כאשר הדגימה מבוצעת כל דקה ודקה.

מרכזיה של גלאים שונים עם תצוגת הריכוז לכל גלאי

 לפרטים נוספים ויצירת קשר השאירו פרטים או חייגו  054-4666879  

 

לפרטים נוספים ויצירת קשר השאירו פרטים או חייגו 054-4666879