054-4666879

צינור גמיש “חכם”

צינור גמיש בטיחותי שאינו מצליף (Safety-Hose) ונאטם בקצוות באירוע כשל. לעיתים, נהג מכלית-כביש שוכח לנתק את הצינור הגמיש המשמש למילוי או פריקה במתקן המילוי או אצל הצרכן. תוצאות של אירועים רבים כאלו שהתרחשו בעולם וגם בישראל, היו קטסטרופליות וגרמו לאובדן חיי אדם, פציעתם ונזק רב לרכוש. בצינור הגמיש מוכנס מכלול המורכב מכבל פנימי עשוי מונל (monel) והקצוות שלו מחוברים לשסתומים מיוחדים, שהם פתוחים במהלך השימוש השוטף ונסגרים מיד אם מכלול הצינור נתקל בכשל קטסטרופלי, כך שזרימת הגז או הנוזל נפסקת מיד לשני הכיוונים. זהו אמצעי בטיחות פסיבי שאינו זקוק להתערבות אנושית כדי להפעילה ולכן השימוש בה מחויב בחוק ע”י משרדי התחבורה בארה”ב, קנדה והודו.

אתר היצרן

שימושים נפוצים

  • צינורות גמישים ללחץ גבוה לחיבור גלילים וסוללת גלילים (מימן, חמצן, חנקן, הליום ואחרים)
  • צינורות גמישים במתקני מילוי ובמיכלית-כביש עם גז בישול (גפ”מ)
  • צינורות גמישים במתקני מילוי ובמיכלית-כביש עם גזים קריאוגניים (חנקן נוזלי, חמצן נוזלי, ארגון נוזלי, מימן נוזלי)
  • צינורות גמישים במתקני מילוי ובמיכלית-כביש עם כימיקלים נוזליים

 לפרטים נוספים ויצירת קשר השאירו פרטים או חייגו  054-4666879  

 

לפרטים נוספים ויצירת קשר השאירו פרטים או חייגו 054-4666879